Regler og vilkår
 1. Ved å se på denne siden er brukeren forpliktet til å godta alle reglene og vilkårene under.

 2. Ambarella Limited reserverer seg retten til hele tiden å variere, endre, forandre, forbedre, legge til eller fjerne ethvert av disse vilkårene.

 3. Alt materiale i eller publisert på ‘spain-tenerife.com’ er beskyttet av kopirettigheter og er beregnet til personlig og ikke-kommersiell bruk av brukerne.

 4. Innholdet på denne siden er beskyttet av kopirettighetslovene i Portugal og EU, internasjonale konvensjoner og andre kopirettighetslover. Brukeren har ikke lov til å modifisere, publisere, overføre, selge, delta i overføring eller salg eller reprodusere, lage kopier av, distribuere, framføre, vise eller på noen måte utnytte noe av materialet på denne siden eller programvaren eller materiell helt eller delvis relatert til den.

 5. Brukeren kan laste ned eller kopiere materiell bare til personlig bruk men kopirettighetene skal bli opprettholdt av ‘spain-tenerife.com’. Linker til ‘spain-tenerife.com’ er tillatt uten skriftlig tillatelse på forhånd.

 6. ngen av varemerker til de respektive selskapene på denne siden kan brukes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.

 7. Ambarella Limited utelater enhver garanti, uttalt eller antydet angående kvalitet, nøyaktighet, punktlighet, kompletthet eller tilstand av et bestemt formål av materialet på ‘spain-tenerife.com’ og vil ikke være ansvarlig for noen krav, bøter, tap, skader eller utgifter som dukker opp fra brukeren eller manglende evne til å bruke ‘spain-tenerife.com’, eller fra uautorisert adgang eller endring av ‘spain-tenerife.com’.

 8. Ambarella Limited gir ingen garanti for at innholdet på ‘spain-tenerife.com’ nettside er kompatibelt med alle datasystem og søkemotorer.

 9. Brukeren godtar at etter å ha forlatt ‘spain-tenerife.com’ sin nettsiden, kan ikke Ambarella Limited holdes ansvarlig for noe material du møter og vi ekskluderer i største utstrekning innenfor loven alle fopliktelser som kan oppstå angående eller som resultat av slikt materiale som forårsaker skade, kostnader eller økonomiske tap av noe slag.

 10. Ambarella Limited reserverer seg retten til å legge til eller endre vilkårene i denne avtalen. Det er ditt ansvar å sjekke og godta disse reglene når du benytter ‘spain-tenerife.com’.

 11. Disse reglene og vilkårene for bruk skal kontrueres og tolkes i henhold til portugisisk lov. Domstolene i Portugal skal ha eksklusiv juridiksjon angående ethvert krav, uenighet eller andre saker som dukker opp derfra.