VOORWAARDEN & CONDITIES
We streven ernaar accurate en actuele vertalingen te voorzien op onze site.
Indien u een discrepantie zou opmerken is de Engelse versie van doorslaggevend belang.


HOE KAN U BETALEN

We hebben verschillende opties te beschikking voor u om uw betalingen te doen. Hoewel we de mening zijn toegedaan dat de veiligst mogelijke betalingsmethode via onze ‘Veilige Server’ is, begrijpen we uiteraard dat niet iedereen kredietkaarten gebruikt, of dat u mogelijk eenvoudig verkiest op een andere, voor u makkelijkere manier te betalen. Dus dit zijn uw mogelijkheden:

Veilige Server (SSL)
Wanneer u online reserveert, kan u uw kredietkaartgegevens invullen en doorsturen zonder enig risico. Alle informatie die u ons stuurt van op onze online reservatiepagina is gecodeerd. Dit is onze veilige gegevenstransfer en u kan er gerust van zijn dat absoluut niemand uw persoonlijke details zal kunnen opvragen.

Bankoverschrijving
U kan uw bank vragen het bedrag van uw rekening over te schrijven naar de onze. U krijgt onze bankdetails in handen op het ontvangstbewijs van uw reserveringsaanvraag. Zodra we uw overschrijving of overschrijvingsbewijs ontvangen wordt uw reservatie uitgevoerd.

Is bevestigen voldoende?
Door de aard van onze manier van prijsbepaling over het internet, kunnen we uw accommodatie pas boeken zodra we uw betaling hebben ontvangen.
PRIVACY

Verzamelen we uw persoonlijke gegevens?
Als u onze website bezoekt verzamelen we uw persoonlijke gegevens niet. We krijgen enkel en uitsluitend persoonlijke gegevens van u indien u die voorziet op een contactpagina of als u gegevens invult om online te reserveren.

Om te reserveren bij ons hebben we enkele gegevens nodig om uw boeking zo vlot mogelijk te kunnen verwerken. Deze informatie kan details behelzen zoals uw naam, uw adres en uw kredietkaartdetails. We geven uw gegevens enkel aan derden door om uw transactie met ons te voltooien, om de genoemde diensten te kunnen verlenen en voor de daarbij horende administratie.

Waar worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen?
Alle persoonlijke informatie wordt opgeslagen in beveiligde gegevensbanken in een beveiligde omgeving om onwettige toegang te vermijden.
ELECTRONISCHE COMMUNICATIES

Wanneer u onze website bezoekt of ons e-mails stuurt communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in onze communicaties elektronisch te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door berichten te posten op deze site. U bent het ermee eens dat alle overeenkomsten, berichten, bepalingen en andere communicaties die we u bezorgen aan alle wettelijke eisen voldoen dat dergelijke communicaties schriftelijk moeten zijn.
ANNULATIES

De annuleringsprocedure kan worden uitgevoerd op de webpagina waar u de originele reservering aanmaakte.

Ons annuleringbeleid is slechts een richtlijn aangezien we onze uiterste best doen om krediet te geven voor toekomstige verblijven en omdat we ieder geval apart bekijken.
  • Accommodatie geannuleerd meer dan 56 dagen voorafgaand aan aankomst – 20% van waarde boeking.
  • Accommodatie geannuleerd tussen 44 en 55 dagen voorafgaand aan aankomst – 25% van waarde boeking.
  • Accommodatie geannuleerd tussen 28 en 43 dagen voorafgaand aan aankomst – 50% van waarde boeking.
  • Accommodatie geannuleerd tussen 14 en 27 dagen voorafgaand aan aankomst – 75% van waarde boeking.
  • Accommodatie geannuleerd minder dan 14 dagen voorafgaand aan aankomst – 100% van waarde boeking.
  • Gelieve te noteren dat een annuleringstoeslag van 100% van de waarde van de boeking van toepassing is op annuleringen tijdens periodes met speciale evenementen (Kerstmis/Nieuwjaar, Pasen of het Bloemenfestival).
Indien we geen betaling ontvangen in overeenstemming met deze Boekingsvoorwaarden beschouwen we dit als een annulering van uw kant.
PRODUCTBESCHRIJVINGEN EN PRIJZEN

We streven ernaar zo nauwgezet mogelijk te werken. Niettemin kunnen we niet garanderen dat productbeschrijvingen of andere inhouden van deze site accuraat, volledig, vertrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Af en toe, door redenen die buiten onze controle vallen, ontstaan er onnauwkeurigheden in de prijzen of andere fouten. Dus alle reservaties die via onze website worden ingevoerd worden gescreend vooraleer we ze aanvaarden.

Indien de correcte prijs van een item lager is dan de prijs die wij hebben aangekondigd, zullen we de lagere prijs rekenen en uw boeking bevestigen.
Indien de correcte prijs van een item hoger is dan de prijs die wij hebben aangekondigd, zullen we, afhankelijk van het geval, ofwel u contacteren voor nadere instructies vooraleer uw boeking te bevestigen ofwel uw order annuleren en u van deze annulatie op de hoogte stellen.

We hebben het mogelijke gedaan om te verzekeren dat de informatie die we voorzien op deze website accuraat is op het ogenblik dat u het ziet. Niettemin is het onmogelijk de juistheid na te gaan van alle informatie die voorzien werd van buitenaf of door verdelers van andere informatie, bv wisselkoersen, of derden die gelinkt zijn van of naar onze website.

Alle dergelijke informatie wordt voorzien in goeder trouw en we zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke fouten, weglatingen of misleidende informatie (tenzij veroorzaakt door roekeloosheid of fraude) voor zover de wet het ons toelaat, samen met alle implicaties die dergelijke informatie met zich meebrengt.
KLACHTEN EN OPLOSSINGEN

Indien u een klacht hebt, gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen.


Indien u ons niet op de hoogte brengt van uw klacht kan ons vermogen ze te onderzoeken ernstig worden verstoord. Daarom, tenzij u een geldige reden had om ons niet over uw klacht te vertellen, zullen we ons niet verantwoordelijk achten voor dergelijke klachten.