Algemene voorwaarden
 1. Door het bekijken van deze site wordt de gebruiker geacht in te stemmen met alle onderstaande voorwaarden.

 2. Ambarella Limited behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze voorwaarden te veranderen, wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

 3. Al het materiaal dat wordt gepubliceerd op ‘spain-tenerife.com’ is materiaal met copyright en het is bedoeld voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de gebruiker.

 4. De inhoud van deze site wordt beschermd door copyright volgens Portugese en Europese copyrightwetgeving, internationale verdragen en andere copyrightbepalingen. Het is de gebruiker specifiek verboden om materiaal op deze site of de software of het materiaal dat daar aan gerelateerd is te wijzigen, publiceren, door te geven, te verkopen, deel te nemen aan overdracht of verkoop of reproductie, verspreiden, uitvoeren, vertonen of op enigerlei wijze exploiteren.

 5. De gebruiker mag alleen materiaal downloaden of kopiëren voor persoonlijk gebruik, maar copyright blijft altijd voorbehouden aan ‘spain-tenerife.com’. Links naar ‘spain-tenerife.com’ zijn toegestaan zonder voorafgaande toestemming.

 6. Alle handelsmerken op deze site van de respectievelijke ondernemingen mogen niet worden gebruikt zonder expliciete schriftelijke toestemming.

 7. Ambarella Limited onthoudt zich van garantie, expliciet of impliciet voor wat betreft de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van het materiaal op ‘spain-tenerife.com’ en is niet verantwoordelijk voor eventuele claims, boetes, verlies, schade of kosten die voortkomen uit het gebruik van of het onvermogen ‘spain-tenerife.com’ te gebruiken, of van enige andere ongeoorloofde toegang tot of wijziging van ‘spain-tenerife.com’.

 8. Ambarella Limited geeft geen garantie dat de inhoud van de website ‘spain-tenerife.com’ compatibel is met alle computersystemen en browsers.

 9. De gebruiker gaat ermee akkoord dat na het verlaten van de website ‘spain-tenerife.com’ Ambarella Limited op geen enkele manier verantwoordelijk kan worden gehouden voor materiaal dat u tegenkomt en wij sluiten voor zover de wet dat toelaat alle aansprakelijkheid uit waar sprake van kan zijn met betrekking tot of als resultaat van dergelijk materiaal dat eventuele schade, kosten, letsel of financieel verlies veroorzaakt.

 10. Ambarella Limited behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij het bezoeken van ‘spain-tenerife.com’ deze voorwaarden te raadplegen en gehoorzamen.

 11. Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden uitgelegd en geïnterpreteerd overeenkomstig de Portugese wetgeving. De rechtbank van Portugal heeft exclusieve rechterlijke bevoegdheid met betrekking tot eventuele claims, geschillen of andere kwesties die daaruit voortvloeien.