Villkor och bestämmelser
 1. När man använder denna webbplats, samtycker man samtidigt till samtliga villkor och bestämmelser som här beskrivs.

 2. Ambarella Limited, förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra, anpassa, förbättra, utöka eller korta ner dessa villkor och bestämmelser.

 3. Allt material som finns och som publiceras på ‘spain-grancanaria.com’ är upphovsrättsskyddat material för personligt och icke-kommersiellt bruk.

 4. Allt innehåll på denna webbplats är upphovsrättsskyddat enligt Portugals och EUs lagstiftning om upphovsrätt, internationella konventioner och andra upphovsrättslagar. Det är inte tillåtet ändra, återge, förmedla, sälja, delta vid förmedling eller försäljning eller att utsända, tillverka material som härör sig från, distribuera, offentliggöra, utställa eller på något sätt använda hela eller delar av materialet som finns på denna webbplats, ej heller i det software eller det material det relaterar till det.

 5. Användaren får ladda ner och kopiera material endast för personligt bruk och endast då upphovsrättslagen efterföljs för ‘spain-grancanaria.com’. Länkar till ‘spain-grancanaria.com’ är tillåtna utan föregående skriftlig tillåtelse.

 6. Alla varumärken tillhörande de olika företag som förekommer på den här webbplatsen, får inte användas utan särskilt skriftlig tillåtelse.

 7. Ambarella Limited, avsäger sig allt ansvar för materialet på ‘spain-grancanaria.com’, uttryckligen eller underförstått, beträffande materialets kvalitet, korrekthet, aktualitet, fullständighet, kompatibilitet för särskilda ändamål och kommer inte att ansvara för klagomål, påföljder, förlust, skada eller kostnader som skulle kunna uppstå genom användandet av eller otillgänglighet till ‘spain-grancanaria.com’, ej heller för otillåten åtkomst eller förändring av ‘spain-grancanaria.com’.

 8. Ambarella Limited garanterar inte att innehållet på webbplatsen ‘spain-grancanaria.com’ är kompatiblet med andra datasystem och webbläsare.

 9. Användaren godtar att Ambarella Limited inte på något sätt ansvara för de olika typer av material, som man som användare kan råka på efter att ha lämnat ‘spain-grancanaria.com’, och vi frånsäger oss helt och hållet, så långt lagen tillåter, alla förpliktelser som skulle kunna komma sig av att sådan typ av material skulle orsaka skada, kostnader, men eller ekonomisk förlust av något slag.

 10. Ambarella Limited förbehåller sig rätten att tillägga eller förändra bestämmelserna i denna överenskommelse. Det är var och ens skyldighet att referera till och rätta sig efter dessa bestämmelser när ‘spain-grancanaria.com’ anlitas.

 11. Dessa bestämmelser och villkor för användning, ska tillämpas och tolkas i enlighet med portugisisk lag. Krav eller talan eller annan sak som väcks härav, ska endast behandlas inom portugisisk domstol.